អំពីខ្ញុំ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ៖  ង៉ែត វណ្ណា (Nget Vanna)

​ជានិសិ្សតនៃ សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ (Build Bright University)

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា(IT)

ជំនាន់ទី១០  វគ្គទី២  ឆ្នាំទី៣  ក្រុម៖A2

ឯកទេស៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន

អាចទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទបានតាមរយៈ ៖

E-Mail : vannanget89@gmail.com

លេខទូរស័ព្ទ​​៖   090789995

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s