បណ្តាំក្រមង៉ុយ

              បណ្តាំក្រមង៉ុយ


១.នេះបទព្រហ្មប្រាជ្ញប្រែ                             ប្រាយប្រាប់ខ្មែរទាំងប្រុសស្រី

អោយប្រិតប្រុងស្មារតី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                 ​​ គួរគប្បីអោយឩស្សាហ៏។

កុំខ្ជិលកុំល្ងង់ពេក                                        ខំរៀនលេខរៀនអក្ខរា

រៀនគ្រប់សព្វធម៌អាថ៌                                  ប្រាជ្ញាផ្សំនឹងគំនិត។

កំណើតកើតជាមនុស្ស                                 មើលអោយធ្លុះទោះឆ្ញាយជិត

ចេះស្ទាត់ប្រាកដពិត                                    គិតការអ្វីបានគ្រប់យ៉ាង។

មនុស្សល្ងង់មិនផ្អើលភ្ញាក់                             ដូចភ្នែកខ្វាក់ទាំងសងខាង…{អានបន្ត}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s